About Namdaik

[email protected]: => Fb-Tui

[email protected]: Xin chao.....

[email protected]: Mình là: Namdaik
[email protected]: Mình sinh ra tại TP Bắc Giang
[email protected]: Mình từng học tại Uneti
[email protected]: Chuyên ngành của mình là CNTT
[email protected]: Mình không phải hacker
[email protected]: Công việc của mình là Developer
[email protected]: Nhưng mình nghĩ mình là Programer
[email protected]: Nhưng mình thích tự gọi mình là Coder
[email protected]: Fb của mình là fb.com/admin.google.com.vn
[email protected]: Mình rất dễ gần :DD
[email protected]: Nếu có gì thắc mắc
[email protected]: Hãy hỏi mình đừng ngần ngại
[email protected]: Mình sẽ trả lời nhiệt tình
[email protected]: HIHI........
[email protected]: exit();

CẢM ƠN BẠN ĐÃ NGHÉ QUA! CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH :DD

|